Môi trường
Đăng ký hồ sơ đề nghị khen thưởng về công tác bảo vệ môi trường   Xem tiếp
05/02/2015

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015   Xem tiếp
26/01/2015

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường   Xem tiếp
07/01/2015

Sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BCA-BTNMT về quan hệ phối hợp công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường   Xem tiếp
06/01/2015

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015   Xem tiếp
02/01/2015

Hội nghị đánh giá thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
01/12/2014

Các điểm ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng quá hạn, cấm sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
18/11/2014

Công bố Quyết định bổ nhiệm các Phó trưởng phòng Chi cục Bảo vệ môi trường   Xem tiếp
13/11/2014

Hội thi Bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2014   Xem tiếp
01/10/2014

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2014: Hãy hành động vì một môi trường không rác   Xem tiếp
09/09/2014

Thực hiện xác định loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ   Xem tiếp
26/08/2014

Chính phủ phê duyệt Đề án "Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt"   Xem tiếp
13/08/2014

Hội thảo Bảo tồn Đa dạng Sinh học dãy Trường Sơn lần thứ 6 – Chuyên đề Tri thức bản địa và sinh kế cộng đồng” tại Đà Nẵng và Hội An   Xem tiếp
29/07/2014

Hội thảo đề tài khoa học cấp Nhà nước về Biến đổi khí hậu   Xem tiếp
17/07/2014

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)   Xem tiếp
14/07/2014