Quản lý đất đai
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo bổ sung cho Thông báo số 817/TB-TTPTQĐ ngày 19/9/2019 về việc thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với tài sản là quyền sử dụng đất của 170 lô đất thuộc các dự án Đường cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (đường Trần Bình Trọng), dự án Khu đô thị Nam Đông Hà   Xem tiếp
23/09/2019

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Xem tiếp
22/09/2019

Hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019   Xem tiếp
07/08/2019

Hội nghị Giao ban công tác quản lý tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc   Xem tiếp
24/07/2019

Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất đợt 4 năm 2019   Xem tiếp
03/07/2019

Kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2019   Xem tiếp
27/06/2019

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2019   Xem tiếp
12/06/2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá   Xem tiếp
23/05/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất   Xem tiếp
09/04/2019

Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2019   Xem tiếp
04/03/2019

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2019   Xem tiếp
14/02/2019

Đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2019   Xem tiếp
24/01/2019

Thông báo điều chỉnh thời gian bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh   Xem tiếp
03/01/2019

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2019   Xem tiếp
28/12/2018

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Xem tiếp
19/12/2018