XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
2995/QĐ-STNMT
Đơn vị ban hành:
Văn phòng Sở
Ngày ký:
10/20/2017
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Văn phòng
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN