XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quyết định số 3041/QĐ-STNMT ngày 16/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
3041/QĐ-STNMT
Đơn vị ban hành:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày ký:
11/16/2016
Người ký:
Nguyễn Thanh Lợi
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Văn phòng
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN