XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Kế hoạch 3416/KH-STNMT ngày 25/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
Loại văn văn bản:
Kế Hoạch
Số / hiệu văn bản:
3416/KH-STNMT
Đơn vị ban hành:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày ký:
12/25/2018
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN