XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quyết định 3466/QĐ-STNMT ngày 28/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt kế hoạc thanh tra, kiểm tra năm 2019
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
3466/QĐ-STNMT
Đơn vị ban hành:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày ký:
12/28/2018
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Thanh tra
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN