XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
846/QĐ-TTg
Đơn vị ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Ngày ký:
6/9/2017
Người ký:
Vũ Đức Đam
Chức vụ:
Phó Thủ tướng
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN