XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Kế hoạch tổ chức đối thoại doanh nghiệp lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019 (đợt 2)
Loại văn văn bản:
Kế Hoạch
Số / hiệu văn bản:
2422/KH-STNMT
Đơn vị ban hành:
Sở TN&MT
Ngày ký:
7/30/2019
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Văn phòng
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN