XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
2472/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành:
UBND tỉnh Quảng Trị
Ngày ký:
9/17/2019
Người ký:
Nguyễn Đức Chính
Chức vụ:
Chủ tịch
Lĩnh vực:
Văn phòng
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN