XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng phần mềm cập nhật cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
2806/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành:
UBND tỉnh Quảng Trị
Ngày ký:
10/22/2019
Người ký:
Hà Sỹ Đồng
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Lĩnh vực:
Nước, khoáng sản
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN