XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loại văn văn bản:
Công văn
Số / hiệu văn bản:
107/2020/NĐ-CP
Đơn vị ban hành:
Chính phủ
Ngày ký:
9/14/2020
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ:
Thủ tướng
Lĩnh vực:
Văn phòng
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN