XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo số 2010/TB-STNMT ngày 24/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2017 (đợt 1)
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
2010/TB-STNMT
Đơn vị ban hành:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày ký:
7/24/2017
Người ký:
Nguyễn Thanh Lợi
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Nước, khoáng sản
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN