XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2021
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
917/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành:
UBND tỉnh Quảng Trị
Ngày ký:
5/24/2021
Người ký:
Hà Sỹ Đồng
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Lĩnh vực:
Nước, khoáng sản
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN