XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo trúng tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
650/TB-HĐTD
Đơn vị ban hành:
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh
Ngày ký:
6/22/2021
Người ký:
Nguyễn Trí Hữu
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Quản lý đất đai
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN