XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quyết định ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
49/2019-QĐ
Đơn vị ban hành:
UBND tỉnh Quảng Trị
Ngày ký:
8/19/2021
Người ký:
Chức vụ:
Chủ tịch
Lĩnh vực:
Quản lý đất đai
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN