XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Ban hành quy chế quản lý và sử dụng chử ký số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
10/2017/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành:
UBND tỉnh Quảng Trị
Ngày ký:
7/21/2017
Người ký:
Nguyễn Đức Chính
Chức vụ:
Chánh Văn phòng
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN