XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo số 2096/TB-STNMT ngày 31/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
2096/TB-STNMT
Đơn vị ban hành:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày ký:
7/31/2017
Người ký:
Nguyễn Thế Hiếu
Chức vụ:
Phó Giám Đốc
Lĩnh vực:
Quản lý đất đai
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN