XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quyết định 2218/QĐ-UBND ngày 15/8/207 của UBND tỉnh Về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
2218/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành:
UBND tỉnh Quảng Trị
Ngày ký:
8/15/2017
Người ký:
Nguyễn Đức Chính
Chức vụ:
Chủ tịch
Lĩnh vực:
Nước, khoáng sản
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN