XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quyết định số 2176/QĐ-STNMT ngày 7/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc ban hành Quy trình tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
2176/QĐ-STNMT
Đơn vị ban hành:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày ký:
8/7/2017
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Thanh tra
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN