Lịch công tác tuần từ ngày 15/6/2020 đến 19/6/2020

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 15/6/2020 đến 19/6/2020  

THỨ 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


15/6- S: Họp thẩm định giá đất cụ thể tại Sở Tài chính

- C: Làm việc với BTV Huyện ủy Hải Lăng

- Kiểm tra tiến độ các DA xử lý ONMT theo NQ 30/2018/NQ-HĐND tại Đông Hà, Vĩnh Linh


- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ

- GĐ.


-Đ/c Nam, CCMT3


16/6

- S: Thẩm định đề án thăm dò khoáng sản quặng sắt Làng Hồ (PH1)

- S: Khảo sát thực địa KBM DA Nhà máy sản xuất dụng cụ du lịch KCN Nam Đông Hà

- S: Khảo sát dự án khu dừng chân tại Lalay

- S: Dự Hội thảo về Luật tiếp cận thông tin

- S: Họp Giải quyết vướng mắc DA VSHIP tại UBND tỉnh

- C: Lãnh đao Sở làm việc với CCMT, TTQT (PH1)

- C: Dự họp BCĐ thực hiện NQ 42 tại UB tỉnh

- C: Rà soát tình hình sử dụng đất Công ty CPTM Hiền Lương

- Tập huấn kế hoạch phát triển DTTS (cả ngày) tại huyện Đakrông

- Làm việc với Bộ TN&MT

- Kiểm tra, rà soát tình hình SD đất các tổ chức (2 ngày)

- GĐ, P.KS&N

 

- Đ/c Nam, HĐTĐ

 


- P.QLĐĐ


- VP


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- Lđ Sở, lđ: VP, CCMT, TTQT

- VP


- TTr

 

- Đ/c Hiếu, DA VILG

- Đ/c Nam

- TTr, P.QLĐĐ


4

17/6

- S: Họp về cấp phép khai thác mỏ đá Hướng Hiệp (PH1)

- S: Dự họp tại Hướng Hóa

- S: Thảo luận kinh phí SNMT (PH2)

- S: Đối thoại đơn của công dân

- Kiểm tra tiến độ các DA xử lý ONMT theo NQ 30/2018/NQ-HĐND tại Đakrông, Hướng Hoá

- Tập huấn DA GEF tại Huế (3 ngày)

- GĐ Sở, P.KS&N- Đ/c Hiếu

- Lđ Sở, VP, CCMT

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ,Ttr

- Đ/c Nam, CCMT

 


- DA GEF

5

18/6

- S: Kiểm tra thực địa khu vực đề nghị cấp phép cát, sỏi tại xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông

- C : Dự lễ ký kết quy chế phối hợp tại Cục Thi hành án dân sự
- S: Thẩm định các nhiệm vụ năm 2021

- Kiểm tra chấp hành pháp luật TN&MT các tổ chức khai thác đất san lấp (2 ngày)

- Kiểm tra bàn giao rừng DA BCC tại Đakrông(2 ngày)

- GĐ Sở, P.KS&N

 


- GĐ Sở: đại diện Lđ  VPS, TTr, P.QLĐĐ, VPĐK tỉnh, các Chi nhánh VPĐK

- CCMT


- GĐ Sở, Đoàn KT

 

- DA BCC

6

19/6

- S: Thẩm định báo cáo khai thác nước và tiền cấp quyền TNN của Cty CP Nước sạch QT (PH1)

- Kiểm tra tiến độ các DA xử lý ONMT theo NQ 30/2018/NQ-HĐND tại Gio Linh, Hải Lăng


- GĐ Sở, P.KS&N

 

 

- Đ/c Nam, CCMT
                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM Đ