Lịch công tác tuần từ ngày 29/6/2020 đến 03/7/2020

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 29/6/2020 đến 03/7/2020

THỨ  

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


29/6


- S: Tiếp dân theo lịch của Bí thư Tỉnh ủy

- C: Thương thảo, thỏa thuận gói 2 Dự án VILG


- Đ/c Hoàng, TTr

 

- Đ/c Hiếu, DAVILG, VPĐK


3


30/6

- S: Triển khai Dự án VILG (gói 2)

 


- C: Họp Chi bộ Văn phòng Sở

- Dự Hội nghị tại Thanh Hóa

- Kiểm tra phục vụ thẩm định KH ƯPSC tràn dầu tại Gio Linh, Vĩnh Linh, Đông HàCB


- Đ/c Hiếu, DAVILG, TP mời

- ĐV

- CCBĐ

- CCMT

4

01/7

- S: Bàn giao khu vực thăm dò mỏ đất Hải Trường 2, Hải Lăng

- C: Làm việc với UBND huyện Cam Lộ giải quyết một số vướng mắc về đất đai

- Tham gia Khóa cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại tại Đà Nẵng (3 ngày)

- P.KS&N

 

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

 

- VPS5

02/7

- Dự HN trực tuyến Chính phủ (cả ngày

- S: Thẩm định ĐTM DA Trạm biến áp 500kV; DA Đường dây 500kV (PH1)

- S: Kiểm tra thực địa và họp bàn gia hạn giấy phép khai thác đá bazan tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa

- S: Tham gia thẩm định tại chỗ với TAND tỉnh tại phường 5, Đông Hà

- C: Họp giải quyết vướng mắc ĐTM DA Gỗ Bắc Long Sơn (PH1)

- Kiểm tra bảo hành công trình Dự án BCC tại thôn Ba Ngày, xã Tà Long (cả ngày)
- Đ/c Hiếu


- Đ/c Nam, HĐTĐ

 

- P.KS&N

 

 


- P.QLĐĐ

 

- Đ/c Nam, CCMT

- DABCC


6

03/7

- S: Khảo sát thực địa thẩm định ĐTM trang trại chăn nuôi lợn tại Cam Lộ
- Đ/c Nam, HĐTĐ

 
                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM ĐỐC SỞ