Lịch công tác tuần từ ngày 06/7/2020 đến 10/7/2020

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 06/7/2020 đến 10/7/2020  

THỨ  

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


06/7


- 7h15’ Sinh hoạt tư tưởng dưới cờ T7/2020

- C: Làm việc tại Công ty Hồng Dức Vượng để trả lời ý kiến cử tri (theo GM của huyện Gio Linh)

 - CBCC,NLĐ; BCC

- CCMT


3


07/7

- S: K.tra thực địa phục vụ thẩm định cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất tại huyện H.Lăng.

- S: Khảo sát phục vụ thẩm định ĐTM Dự án sửa chữa, nâng cấp HT thủy lợi.

- S: Rà soát cơ sở nhà, đất của BIDV Chi nhánh Quảng Trị.

- S: Họp tại BCH CĐVC tỉnh mở rộng- Phòng KS&Nước

 


- HĐTĐ

 


- P.QLĐĐ

 

- Đ/c Điều

4

08/7

- S: Họp bàn về việc cấp phép cát, sỏi sông Ba Lòng (PH1)

- C: Họp HĐTĐ ĐTM Dự án sửa chữa, nâng cấp HT thủy lợi

- C: Tham gia thẩm định tại chỗ với TAND tỉnh tại thị trấn Cửa Việt, Gio Linh

- Tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới năm 2020 (từ ngày 08/7 đến 16/7)

- Đ/c Hiếu; P.KS&N

- HĐTĐ

 

- P.QLĐĐ

 


- Theo danh sách


5

09/7

- S: Họp thẩm định phương án bồi thường, GPMB công trình: Kiệt 182 Lý Thường Kiệt

- Kiểm tra, giao rừng Dự án BCC (2 ngày)

- Kiểm tra bảo hành công trình dự án BCC tại Đakrông.

- BC kế hoạch triển khai xây dựng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình bằng chế phẩm sinh học- Đ/c Hiếu; P.QLĐĐ

 

- DA BCC


- DABCC, TTQĐ

- Đ/c Nam;  CCMT6

10/7

- S: Tham gia thẩm định tại chỗ với TAND tỉnh tại P.Đông Lương.

- S: Khảo sát, làm việc với địa phương về mô hình xử lý CTR hộ gia đình

- C: Thu hồi đất tại thực địa (CT Hoàng Sơn+ CTCP ôtô Đông Hà)- P.QLĐĐ

 

- CCMT

 


- P.QLĐĐ                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM ĐỐC SỞ