Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Giới thiệu, phổ biến Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015

Ngày cập nhật:  12/10/2015 12:00:00 AM

       Ngày 10 - 11/12/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức phổ biến Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh và xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong.
       Tham dự hội nghị có đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường và cán bộ công chức của 28 xã, thị trấn vùng bờ thuộc các huyện ven biển Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và huyện đảo Cồn Cỏ, với tổng số hơn 200 đại biểu.
       Thay mặt Lãnh đạo Sở, tại buổi khai mạc đồng chí Nguyễn Trường Khoa, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ra đời Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 đã tạo hành lang pháp lý, thể chế hóa quan điểm, đường lối, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, thực hiện quản lý Nhà nước tổng hợp và thống nhất đối với biển, hải đảo thành những quy định rõ ràng, cụ thể, có tính khả thi cao; cụ thể hóa quy định các điều ước quốc tế liên quan đến khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về biển, hải đảo, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường biển của cộng đồng, xã hội, góp phần hoàn thiện khung pháp lý quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường biển.

Đồng chí Nguyễn Trường Khoa – Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc tại Hội nghị

 

      Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 với 10 chương và 81 điều, quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam đã được báo cáo viên Nguyễn Hùng Trí – Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn giới thiệu, phổ biến; đồng chí Trần Thị Mai Yên -  chuyên viên Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn phổ biến Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ về giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng, các thủ tục hành chính có liên quan đến công tác giao khu vực biển ở cấp Trung ương và địa phương đến các đại biểu dự hội nghị.

                                      Toàn cảnh Hội nghị

 

                                                Bài và ảnh: Bá Phương – Thanh tra Sở