Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Hội thảo đối thoại Chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu (Dự án ADB TA 8186-REG)

Ngày cập nhật:  3/19/2014 7:38:51 AM

       Từ ngày 11 đến 13 tháng 3 năm 2014, tại Trung tâm dịch vụ Hội nghị tỉnh Quảng Trị, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án ADB TA 8186-REG (Văn phòng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội thảo “Đối thoại Chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu”. Đây là Hội thảo nằm trong kế hoạch hoạt động tổng thể của Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật vùng tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của của các thành phố tiếu vùng sông Mê Kông, tỉnh Quảng Trị (ADB TA 8186-REG)”.


                               Hình 1: Quang cảnh hội thảo


       Tham gia hội thảo có các chuyên gia nhóm tư vấn của Dự án, đại diện Ban Quản lý dự án và các thành viên của Nhóm chuyên gia địa phương dự án ADB TA 8186-REG. Hội thảo đối thoại chính sách thích ứng với biến đối khí hậu nhằm thực hiện một số nội dung: Lập kế hoạch thích ứng cho các khu vực dự án được lựa chọn từ Hội thảo đánh giá hiện trạng, tác động và khả năng chịu tác động của biến đổi khí hậu lần trước; Lập bản đồ khu vực biến đổi khí hậu và biện pháp thích ứng; xác định các biện pháp cải cách tổng thể thành phố Đông Hà cũng như các chính sách và quy trình khác ở cấp trung ương và địa phương để tạo thuận lợi cho việc lập kê hoạch thích ứng.
       Tại hội thảo lần này, nhóm tư vấn của Dự án và nhóm chuyên gia tại địa phương đã phân tích cụ thể 02 điểm nóng về vấn đề biến đổi khí hậu tại thành phố Đông Hà là khu vực xung quanh chợ Đông Hà và khu vực hồ Đại An đến cống hộp đường Lê Lợi, nhằm xác định các biện pháp thích ứng và kiểm soát cũng như đề xuất điều chỉnh quy hoạch tổng thể, các chính sách thực hiện kế hoạch thích ứng của thành phố.

 

 

            Hình 2: Các phiên làm việc nhóm chuyên gia địa phương


      Kết thúc hội thảo này, Ban quản lý dự án và nhóm chuyên gia địa phương sẽ tiếp tục tham gia Hội thảo vùng dự kiến được tổ chức tại tỉnh Savannakhet - CHDCND Lào để chia sẽ kinh nghiệm của 03 thành phố thự hiện Dự án. Kết quả cuối cùng của Dự án ADB TA 8186-REG là xây dựng cẩm nang chung cho các thành phố ứng phó với BĐKH ở khu vực tiếu vùng sông Mê Kông (Đông Hà - Việt Nam, Kaysone Phomvihane - Lào, Battambang - Campuchia) bằng 4 thứ tiếng: Anh, Việt, Khmer, Lào. Cẩm nang tập trung vào việc phản ứng với các tác động về môi trường của cơ sở hạ tầng đô thị, các biện pháp tăng khả năng phục hồi môi trường đô thị, các bản đồ hệ thống thông tin địa lý thể hiện các thách thức hiện tại và trong tương lai của các đô thị…
                                                            Bài và ảnh: Nguyễn Đức Phương