Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Nhà báo với kịch bản giả tưởng về biến đổi khí hậu

Ngày cập nhật:  3/9/2012 3:59:50 AM

Đây là nội dung Hội thảo Quy Nhơn: Tầm nhìn phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu năm 2050, do UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Viện Môi trường Stokholm-Thụy Điển, Văn phòng Chương trình Liên Hiệp Quốc khu vực châu Á, Mạng lưới thích ứng Châu Á Thái Bình Dương, Diễn đàn Nhà báo Môi trường Việt Nam…tổ chức ngày 14/7, tại thành phố Quy Nhơn - Bình Định . Tham dự có 32 thành viên gồm các nhà báo, người dân địa phương, chính quyền, các tổ chức phi chính phủ.

Ông Hoàng Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Diễn đàn Nhà báo Môi trường Việt Nam cho biết: Trong Hội thảo xây dựng các kịch bản thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố Quy Nhơn vào năm 2050, nhà báo là nhân vật chính của Hội thảo và đảm nhiệm xây dựng kịch bản dựa trên các xu hướng phát triển tốt nhất và xấu nhất cùng với người dân và quan chức địa phương. Các kịch bản sẽ xem xét các yếu tố như môi trường, biến đổi khí hậu, điều kiện xã hội và sinh kế.

Trước khi cùng đối tác địa phương xây dựng các kịch bản thích ứng với biến đổi khí hậu ở thành phố biển Quy Nhơn năm 2050, các nhà báo tham gia Hội thảo đã đi thực địa để tìm hiểu về xu hướng phát triển của thành phố. Dựa trên thông tin nền do Văn phòng điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định cung cấp, 4 nhóm nhà báo và các đối tác xây dựng kịch bản phát triển của thành phố trong vòng 40 năm tới, dựa trên định hướng phát triển du lịch, thủy sản, rừng ngập mặn, công nghiệp, khai thác mỏ…Trong các kịch bản phát triển thành phố Quy Nhơn, biến đổi khí hậu sẽ được xem xét như một trong nhiều biến cố tác động đến tương lai.

Bà Nantiya, điều phối viên của Viện Môi trường Stokholm-Thụy Điển khẳng định: Hình thức xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng mới mẻ không chỉ với Việt Nam mà cả châu Á.Đặc biệt là có sự tham gia của các nhà báo. Những kinh nghiệm đúc kết sau Hội thảo sẽ được nghiên cứu để tổ chức tiếp các hội thảo tương tự ở các nước trong khu vực, đồng thời sẽ xây dựng thành phim và 1 cuốn sách về Hội thảo này làm tài liệu tập huấn.

Nguồn: Văn Hào, http://www.monre.gov.vn