Chuyên mục: Khoáng sản - Nước

“TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CÁC MỎ CÁT, SỎI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH”

Ngày cập nhật:  7/25/2017 6:44:19 AM
 Ngày 21/7/2017, Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 04 khu vực mỏ cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

    Tham dự phiên đấu giá gồm có 05 đơn vị: Công ty TNHH MTV Nguyên Hà; Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị; Công ty TNHH MTV Lý Len; Công ty TNHH MTV Dịch vụ số 1 Thành Thành Công và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú.

 

 

                     Quang cảnh tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản
     Giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định tại Phụ lục II Nghị định số 158/2016/NĐ-CP là 5%.
     Các doanh nghiệp trúng đấu giá với mức giá vượt so với mức giá khởi điểm từ 8% đến 16%. Cụ thể kết quả phiên đấu giá như sau:
     - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú trúng đấu giá mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông. 
     - Công ty TNHH MTV Nguyên Hà trúng đấu giá mỏ cát , sỏi Ba Lòng (Khu B) khu vực I tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông. 
     - Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị trúng đấu giá mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu B) khu vực II tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông. 
     - Công ty TNHH MTV Lý Len trúng đấu giá mỏ cát, sỏi TH8 tại thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. 
     Việc thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ cát, sỏi trên đã diễn ra công khai, minh bạch và đúng theo quy định của pháp luật.

 

                                                                               Bài và ảnh: Nguyễn Văn Thuần 

   Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Địa chất - Khoáng sản Việt Nam (ngày 02/10/1945 - 02/10/2021)
   THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
   Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản
   Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
   Thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
   Thẩm định tính cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các giấy phép khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
   Thẩm định tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông của Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị
   Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết đề án “Khoanh định khu vực cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký, ngưỡng khai thác nước dưới đất và vùng bổ sung nhân tạo nước dưới đất; Lập danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
   Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại công ty may Hòa Thọ Đông Hà
   HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN