Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Họp hội đồng thẩm định quy hoạch “Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Ngày cập nhật:  12/21/2017 4:48:16 AM

Ngày 15/12/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp thẩm định Quy hoạch Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Hà Sỹ Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

             
 
Đồng chí Hà Sỹ Đồng, TUV, PCT UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Quy hoạch Phân vùng được UBND tỉnh giao Chi cục Biển, hải đảo và khí tượng thủy văn thực hiện tại Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 và đơn vị tư vấn là Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Nam thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Phân vùng sử dụng không gian hoặc tài nguyên, môi trường ven biển đã được triển khai từ lâu và nhiều nơi trên thế giới. Từ chỗ các nước này phân vùng kiến trúc, áp dụng chủ yếu ở các đô thị tiến tới phân vùng sử dụng theo chức năng hoặc phân vùng tổng hợp, hướng tới phát triển bền vững, làm căn cứ cho tổ chức quy hoạch lãnh thổ và các vùng biển.

Ở nước ta, trong khuôn khổ dự án Quản lý tổng hợp vùng bờ, phân vùng sử dụng biển và ven biển đã được áp dụng, triển khai ở Đà Nẵng giai đoạn 2000-2006, Quảng Nam (2003-2007). Những năm gần đây, phân vùng sử dụng biển và ven biển đang được triển khai rộng rãi ở các tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước.

Tỉnh Quảng Trị có đường bờ biển dài khoảng 75km, vùng bờ tỉnh có các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Vì vậy, lập phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị làm cơ sở giúp cho các nhà quản lý hoạch định chính sách và thiết lập phương án khai thác, sử dụng bền vững, hợp lý các tài nguyên và không gian vùng bờ; giảm thiểu xung đột lợi ích giữa các ngành kinh tế, hỗ trợ sử dụng bền vững, an toàn, hiệu quả vùng bờ; bảo vệ, duy trì và phục hồi các hệ sinh thái biển và ven biển, nhằm phục vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Mục tiêu cụ thể nhằm đánh giá đầy đủ các nguồn lực về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thực trạng khai thác, sử dụng vùng bờ tỉnh Quảng Trị từ đó lập phương án phân vùng chức năng khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Trên cơ sở đó Xây dựng hệ thống các quy định sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ và các hoạt động ưu tiên cho từng thời kỳ và đề xuất các giải pháp, chính sách thực hiện phân vùng đối với địa phương.

Phạm vi thực hiện bao gồm phần đất liền và phần biển, trong đó phần đất liền gồm 4 huyện ven biển (Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng) và huyện đảo Cồn Cỏ với 28 xã, thị trấn, phần biển có ranh giới trong phạm vi 6 hải lý trở vào và vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ với phạm vi 6 hải lý xung quanh đảo.

Vùng bờ tỉnh Quảng Trị được phân thành 3 vùng chính: Vùng chú trọng bảo tồn, bảo vệ và phát triển kinh tế, Vùng phát triển kinh tế, Vùng khai thác thủy sản. Các vùng chính được phân chia chi tiết thành 10 tiểu vùng, trong đó có hệ thống quy định cụ thể các hoạt động cho từng vùng.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến để bổ sung vào quy hoạch về căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học, nguồn số liệu, kết cấu, phạm vi nghiên cứu, bổ sung các đơn vị lên quan trong phần tổ chức thực hiện; có mối liên kết vùng, bổ sung địa điểm vào căn cứ pháp lý... nhằm hoàn thiện quy hoạch phân vùng.

Phát biểu kết luận tại buổi họp, đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị, đối với các góp ý của các đại biểu tại cuộc họp, đơn vị tư vấn và đơn vị thực hiện cần tiếp thu và bổ sung. Cần chú ý khu vực ven biển sẽ có thay đổi lớn trong tương lai, đặc biệt là sự phát triển của Khu Kinh tế Đông Nam. Do đó cần điều chỉnh báo cáo, bổ sung thêm tiểu vùng này. Cuộc họp đã có 100% số phiếu thống nhất thông qua quy hoạch, tuy nhiên đơn vị tư vấn và đơn vị chủ trì thực hiện cần tiếp thu nghiêm túc, bổ sung, chỉnh sửa các góp ý để hoàn thiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng giao nhiệm vụ cho các ngành liên quan rà soát, trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo tiến độ thực hiện theo đúng quy định. 
                                                                                                            Bài: Trần Thị Mai Yên (CCBĐ)