Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Lễ công bố quy hoạch “Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Ngày cập nhật:  1/2/2018 12:41:49 PM
          Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 20/12/2017, chiều ngày 29/12/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố quy hoạch Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
         Tham dự buổi công bố có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện ven biển, huyện đảo Cồn Cỏ và 28 xã, thị trấn thuộc chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ.

Đồng chí Nguyễn Vĩnh An, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn phát biểu khai mạc

Mục tiêu cụ thể của Quy hoạch nhằm đánh giá đầy đủ các nguồn lực về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thực trạng khai thác, sử dụng vùng bờ tỉnh Quảng Trị từ đó lập phương án phân vùng chức năng khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Trên cơ sở đó Xây dựng hệ thống các quy định sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ và các hoạt động ưu tiên cho từng thời kỳ và đề xuất các giải pháp, chính sách thực hiện phân vùng đối với địa phương.

Theo Quyết định phê duyệt, phạm vi Quy hoạch bao gồm phần đất liền và phần biển, trong đó phần đất liền gồm 12 xã thị trấn ven biển thuộc 4 huyện (Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng) và huyện đảo Cồn Cỏ, phần biển có ranh giới trong phạm vi 6 hải lý trở vào và vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ với phạm vi 6 hải lý xung quanh đảo.

        Vùng bờ tỉnh Quảng Trị được phân thành 3 vùng chính: Vùng chú trọng bảo tồn, bảo vệ và phát triển kinh tế, Vùng phát triển kinh tế, Vùng khai thác thủy sản. Các vùng chính được phân chia chi tiết thành 10 tiểu vùng, trong đó có hệ thống quy định cụ thể các hoạt động cho từng vùng. 


Đ/c Lê Nguyên Hồng, phó CVP UBND tỉnh Quảng Trị công bố Quyết định

 

 
Đ/c Nguyễn Hùng Trí, Phó Chi cục trưởng CC Biển, Hải đảo và KTTV giới thiệu nội dung cơ bản của Quy hoạch

          Sau khi công bố và giới thiệu các nội dung chính của Quy hoạch, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp cụ thể của từng ngành, địa phương nhằm thực hiện tốt phân vùng chức năng vùng bờ. 

           Kết thúc buổi lễ công bố, Đồng chí Nguyễn Vĩnh An đã phát biểu bế mạc, đồng thời nhấn mạnh các nội dung cần ưu tiên triển khai trong thời gian tới để Quy hoạch có thể triển khai có hiệu quả nhất nhằm đạt được mục tiêu phát triển vùng bờ bền vững và bảo đảm an ninh quốc phòng.
                                                                                               
Bài: Hoàng Tây Đức, Ảnh: Trần Thị Mai Yên