Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Gio Thành - huyện Gio Linh

Ngày cập nhật:  4/11/2018 12:56:13 PM

           Thực hiện Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán Đo vẽ lại bản đồ địa chính; lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  4 xã: Gio Mỹ, Gio Thành, Trung Giang, Gio Châu thuộc huyện Gio Linh; Quyết định số 2165/QĐ-STNMT ngày 07/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về giao nhiệm vụ thực hiện công trình: Đo vẽ lại bản đồ địa chính; lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4 xã Gio Mỹ, Gio Thành, Trung Giang, Gio Châu thuộc huyện Gio Linh. Ngày 06/4/2018, tại Ủy ban nhân dân xã Gio Thành, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Gio Thành tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xã Gio Thành là một xã thuần nông, có 3 thôn (Tân Minh, Thĩ hạ, Nhĩ Trung), với tổng diện tích tự nhiên 1,309.35 ha, dân số 2.499 người. Trong phạm vi nhiệm vụ do trung tâm triển khai thực hiện bao gồm đo vẽ lại bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 là 737.10 ha; tỷ lệ 1:5000 là 572,25 ha); tổng số hồ sơ cấp Giấy nhận chứng quyền sử dụng đất là 1,840 hồ sơ (Cấp mới: 327 hồ sơ; cấp đổi: 1,513 hồ sơ) đồng thời lập bộ hồ sơ địa chính mới của xã Gio Thành.


Ông Nguyễn Toàn - Chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại diện Mặt trận, đoàn thể, công chức Địa chính xã Gio Thành; Bí thư chi bộ, Trưởng Thôn, Giám đốc Hợp tác xã đại diện cho nhân dân 3 thôn thuộc xã Gio Thành; đại diện chủ đầu tư có ông Lê Văn Tý, Chuyên viên chính Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám; đại diện đơn vị thi công có Giám Đốc Trung tâm, và Tổ trưởng phụ trách các tổ đo đạc tham gia thực hiện công trình.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Toàn - Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy CNQSD đất. Đồng thời xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của năm 2018, qua đó yêu cầu các thôn khẩn trương, phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đơn vị thi công triển khai thực hiện công trình.

Thay mặt đơn vị thi công, ông Phạm Đình Hải - Giám Đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi Trường triển khai kế hoạch và nội dung chi tiết từng công đoạn, thời gian thực hiện công trình, đồng thời đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận, đoàn thể liên quan, công chức Địa chính, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Giám đốc Hợp tác xã cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết để phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Ông Lê Văn Tý, Chuyên viên chính Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám Đại diện chủ đầu tư Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị nói rõ sự cần thiết, mục đích, yêu cầu trong việc triển khai công trình tại xã Gio Thành; đồng thời đề nghị phía lãnh đạo địa phương phối hợp tổ chức tuyên truyền cho nhân dân; quan tâm, tạo điều kiện về mặt sinh hoạt, đi lại, an ninh, an toàn trong quá trình thi công công trình để đơn vị thi công hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Yêu cầu đơn vị thi công bố trí đầy đủ lực lượng cán bộ kỹ thuật, máy móc thiết bị phục vụ thi công công trình. Thực hiện đúng nội dung của thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đã phê duyệt, tuân thủ nghiêm túc quy định về công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, đảm bảo chất lượng, tiến độ giao nộp sản phẩm đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương góp phần hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra năm 2018 của xã Gio Thành cũng như nhiệm vụ của Trung tâm.

Một số hình ảnh tại hội nghị triển khai nội dung, kế hoạch thi công công trình
 

        Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại điện các thôn liên quan đến một số vấn đề về công tác đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã, ông Phạm Đình Hải - Giám Đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi Trường đã tiếp thu và giải trình và làm rõ một số ý kiến liên quan. Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Toàn - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị đã chỉ đạo cán bộ địa chính triển khai nhiệm vụ của UBND xã giao cho Bí thư các chi bộ, Trưởng thôn tổ chức họp dân thông báo lại nội dung hội nghị họp dân ở các thôn để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân biết để phối hợp thực hiện./.
                                                                                                       Bài: Duy Thắng, Ảnh: Hải Trường (TTCNTT)

 

 

 

 

   Hội nghị triển khai công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hải An - huyện Hải Lăng
   Hội nghị triển khai công tác đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ
   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019