Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Khóa tập huấn đào tạo và chuyển giao công nghệ cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  6/20/2018 2:31:55 AM

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh tại Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về việc “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị”, Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 15/6/2018 tại hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn phối hợp với Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS - Cục Công nghệ thông tin, Bộ TN&MT tổ chức tập huấn đào tạo chuyển giao công nghệ hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị.
        Tham dự khóa tập huấn, có đồng chí Nguyễn Trường Khoa – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Xuân Thang – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS thuộc Cục Công nghệ thông tin, Bộ TN&MT cùng với các đồng chí đại diện các đơn vị thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện ven biển, huyện đảo Cồn Cỏ.

Đồng chí Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc
         Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống CSDL quốc gia về tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo ở hai cấp: Trung ương và địa phương đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế, các nhu cầu khác của xã hội và phát triển Chính phủ điện tử trong ngành TN&MT.
        Chính vì vậy, việc xây dựng thông tin, dữ liệu một cách có hệ thống và thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia, nhằm đảm bảo cung cấp dữ liệu, thông tin kịp thời và đầy đủ nhất về hiện trạng tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo của địa phương hết sức cần thiết. 
        Chi cục Biển Hải đảo và Khí tượng thủy văn là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công trình “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị”. Cho đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành, đã xây dựng bộ cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hệ thống trên nền WebGIS, mã nguồn mở đảm bảo hệ thống CSDL chạy trực tuyến, đưa vào thực tiễn vận hành, sử dụng.
       Tại khóa tập huấn các đại biểu đã được Đại diện Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS hướng dẫn khai thác, sử dụng, quản trị, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Trong quá trình tham dự các đại biểu đã thảo luận về hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống.
Đại diện Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS - Cục Công nghệ thông tin giới thiệu về Hệ thống Cơ sở dữ liệu
         Phát biểu chỉ đạo tại khóa tập huấn, đồng chí Nguyễn Trường Khóa nhấn mạnh cần vận hành và khai thác hiệu quả các kết quả của hệ thống cơ sở dữ liệu, phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước ngành TN&MT nói riêng và công tác quản lý biển hải đảo nói chung. Bên cạnh đó, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn cùng với Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường – Sở TN&MT, Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS – Cục Công nghệ thông tin xem xét, nghiên cứu qua quá trình sử dụng, vận hành hệ thống vào thực tiễn có những thiếu sót cần phải điều chỉnh, bổ sung, cập nhật để dữ liệu được khai thác dễ dàng hơn, hệ thống ngày càng hoàn thiện hơn.
                                                                                                         
Bài và ảnh: Hoàng Tây Đức (CCBĐ)