Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Nâng cao kiến thức pháp lý về lĩnh vực biển và hải đảo cho các cán bộ quản lý thôn, các doanh nghiệp vùng ven biển tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  7/10/2018 5:28:47 AM
        Thực hiện Kế hoạch số 410/KH-STNMT ngày 26/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyên tuyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từ ngày 28-29/6/2018, ngày 04-05/7/2018 Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn đã tổ chức 04 hội nghị tập huấn kiến thức pháp lý về lĩnh vực biển và hải đảo cho các cán bộ quản lý thôn thuộc các xã, thị trấn ven biển, các doanh nghiệp khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
        Mục đích của khóa tập huấn nhằm giúp cho các cán bộ thôn, xã; các cán bộ phụ trách công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo tại địa phương cũng như cơ sở sản xuất kinh doanh của mình, đồng thời tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài khi đánh bắt hải sản, đảm bảo an ninh, trật tự trên biển. 
Đồng chí Nguyễn Hữu Nam phát biểu khai mạc hội  nghị
        Dự hội nghị tập huấn có ông Nguyễn Hữu Nam - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Quốc Huy - Chính trị viên phó Hải đội 202, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2; Lãnh đạo Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn cùng với hơn 240 đại biểu là các cán bộ quản lý thôn thuộc các xã, thị trấn ven biển, các doanh nghiệp khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Các báo cáo viên trình bày tại hội nghị
       Tại các hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Sở Tài nguyên và Môi trường và Hải đội cảnh sát biển 202 trình bày những nội dung liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về quản lý tài nguyên và môi trường biển và hải đảo, các quy định của Việt Nam và các nước đối với hành vi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; tình hình hợp tác khai thác hải sản và các hoạt động liên quan giữa Việt Nam và các nước; một số lưu ý ngư dân khi hoạt động khai thác hải sản trên biển.
Các đại biểu tham dự hội nghị

        Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội nghị đã học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn vướng mắc tại địa phương, đơn vị mình để giúp cho cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo tổng hợp, xem xét đề xuất tham mưu ban hành các văn bản, chính sách về quản lý khai thác biển, đảo sát với thực tiễn, cụ thể hơn giúp cho công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển, đảo trên địa bàn tỉnh ngày càng có hiệu quả, phát huy các giá trị tiềm năng của biển, hải đảo, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và vị thế về biển của tỉnh Quảng Trị, gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị sinh thái; đồng thời gắn liền với nhiệm vụ bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ./.
                                                                                                                            
 Bài: Mai Yên, Ảnh: Tây Đức (CCBĐ)