Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phường 1 - Thành phố Đông Hà

Ngày cập nhật:  7/11/2018 7:11:28 AM

Thực hiện Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình: Đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà. Căn cứ Công văn số 420/UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Đông Hà về việc phối hợp tổ chức thực hiện dự án Đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà.

          Ngày 05/7/2018, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND Phường 1, thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn Phường 1.
Toàn cảnh Hội nghị

         Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đông Hà, Văn phòng Đăng ký Đất đai - Chi nhánh thành phố Đông Hà; Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, cán bộ địa chính, trưởng các ban ngành, đoàn thể của phường, đại diện Ban chỉ huy Công an phường, Bí thư chi bộ, Khu phố trưởng, Trưởng Ban công tác mặt trận, Tổ trưởng tổ An ninh nhân dân của các khu phố thuộc Phường 1; về phía đơn vị thi công Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường gồm có Lãnh đạo Trung tâm, phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Tổ trưởng các tổ máy tham gia thực hiện công trình.


Ông Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND phường 1 phát biểu khai mạc hội nghị

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND Phường chủ trì Hội nghị nói rõ sự cần thiết của công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời đề nghị các ban ngành, đoàn thể của phường và các khu phố tiếp thu để triển khai thực hiện.


Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN&MT phổ biến nội dung chi tiết của công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính,lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận

         Tại Hội nghị, thay mặt đơn vị thi công ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường phổ biến nội dung chi tiết và kế hoạch của công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời đề xuất với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường chỉ đạo các cấp, các ban ngành, đoàn thể nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ. Phát biểu tại hội nghị Lãnh đạo Trung tâm hứa sẽ bố trí những cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và thiết bị máy móc hiện đại có độ chính xác cao để thực hiện công trình. Trong quá trình thi công luôn tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy phạm của Nhà nước với mục đích đảm bảo chất lượng sản phẩm công trình theo quy định hiện hành nhằm tạo ra một bộ hồ sơ địa chính hoàn thiện, chính xác và hiện đại.    
       Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Chương - Chủ tịch UBND Phường 1 đề nghị các cấp, các ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt với đơn vị thi công trong quá trình thực hiện. Yêu cầu đơn vị thi công lập kế hoạch chi tiết và làm việc với từng khu phố trước khi thực hiện công trình, có phương án tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và hỗ trợ kinh phí ngày công cho cán bộ địa phương khi tham gia thực hiện, báo cáo những khó khăn, vướng mắc với UBND phường trong quá trình thực hiện để xử lý kịp thời. Yêu cầu Bí thư Chi bộ các khu phố đưa nội dung của Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào nội dung sinh hoạt của Chi bộ, đồng thời chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân biết để hợp tác thực hiện. 
       Việc đo vẽ lại bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà là nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn phát triển hiện nay, nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý đất đai, xây dựng và phát triển đô thị, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa thành phố Đông Hà sớm trở thành đô thị loại II.
                                                                                                     Bài và ảnh: Nguyễn Đức Quý (TTKT)

 

 
 

 
   Hội nghị triển khai công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hải An - huyện Hải Lăng
   Hội nghị triển khai công tác đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ
   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019