Chuyên mục: Khoáng sản - Nước

Thẩm định tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông của Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị

Ngày cập nhật:  11/21/2018 2:30:35 AM

 Ngày 16/11/2018, Hội đồng thẩm định do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã tiến hành thẩm định tiền trúng đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (khu B) – khu vực II thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông do Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị đề nghị cấp phép khai thác.

Thành phần Hội đồng thẩm định có  đồng chí Nguyễn Trường Khoa – Giám đốc Sở Tài nguyên&MT – chủ trì và các thành viên gồm: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công thương; Cục thuế tỉnh và Phòng TN&MT huyện Đakrông. 

  Ông Nguyễn Trường Khoa – GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì HĐTĐ

Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị thường trực) đưa ra phương pháp tính, mức thu tiền đối với mỏ trúng đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản, các thành viên Hội đồng thẩm định đã cùng thảo luận và thống nhất số tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị phải nộp là: 4.123.852.000 đồng.

Mỏ cát, sỏi Ba Lòng (khu B) – khu vực II thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông được UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị tại Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 với giá trúng đấu giá R=5,4% mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

                                                                            Bài và ảnh: Nguyễn Văn Thuần

   Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Địa chất - Khoáng sản Việt Nam (ngày 02/10/1945 - 02/10/2021)
   THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
   Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản
   Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
   Thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
   Thẩm định tính cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các giấy phép khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
   Thẩm định tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông của Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị
   Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết đề án “Khoanh định khu vực cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký, ngưỡng khai thác nước dưới đất và vùng bổ sung nhân tạo nước dưới đất; Lập danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
   Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại công ty may Hòa Thọ Đông Hà
   HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN