Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Tập huấn Khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  11/29/2018 7:20:26 AM

            Thực hiện Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 1607/QĐ-STNMT ngày 22/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn chủ trì tổ chức tập huấn khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị.

Ngày 22/11/2018 tại Trung tâm Dịch vụ hội nghị tỉnh, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS - Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức khóa tập huấn khai thác hệ thống CSDL tài nguyên môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị.

        Dự hội nghị tập huấn có ông Nguyễn Vĩnh An – Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn, ông Vũ Anh Tuấn – Báo cáo viên của Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS - Cục Công nghệ thông tin, Bộ TN&MT, cùng hơn 70 đại biểu đại diện lãnh đạo HĐNĐ, UBND và công chức địa chính thuộc 28 xã, thị trấn ven biển tỉnh Quảng Trị.


Đồng chí Nguyễn Vĩnh An phát biểu khai mạc tập huấn

        Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe Cán bộ Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS giới thiệu tổng quan về hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; Các tính năng khai thác thông tin của phần mềm và cũng được hướng dẫn sử dụng và thực hành phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn giới thiệu về hệ thống cơ sở dữ liệu

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn thực hành trên hệ thống

       Thông qua khóa tập huấn, các đơn vị, các địa phương có thể khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin kịp thời về vùng biển, đảo của tỉnh; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các ngành và địa phương. Việc khai thác, sử dụng hệ thống CSDL nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học... hướng tới phát triển Chính phủ điện tử mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
                                                                                                              Bài và ảnh: Tây Đức (CCBĐ)