Chuyên mục: Khoáng sản - Nước

Thẩm định tính cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các giấy phép khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Ngày cập nhật:  12/13/2018 8:52:30 AM

       Ngày 17/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2017/NÐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (TNN). Theo đó từ 1/9/2017, các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất (chủ giấy phép) phải nộp tiền để được cấp quyền khai thác TNN.


Ông Nguyễn Trường Khoa – GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì HĐTĐ

Từ ngày 16/8/2018 đến nay, Hội đồng thẩm định do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã tiến hành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác TNN đối với 16 giấy phép (13 nước dưới đất, 03 nước mặt) thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh với tổng số tiền là 933.228.000 đồng.
        Ngoài ra, đã tổ chức thẩm định đối với 10 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt do UBND tỉnh cấp cho đơn vị kinh doanh nước sạch có các trường hợp thuộc đối tượng phải tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
       Tiền cấp quyền khai thác TNN quy định trong Luật Tài nguyên nước và Nghị định số 82/2017/NĐ-CP  được xây dựng với chủ trương cụ thể hóa quan điểm tài nguyên nước là tài sản của nhà nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, người khai thác, sử dụng tài sản của Nhà nước cần phải nộp tiền để bảo đảm công bằng trong việc khai thác, sử dụng TNN và nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn nước.
                                                                                                         
 Bài và ảnh: Nguyễn Văn Thuần (P.KS)

   Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Địa chất - Khoáng sản Việt Nam (ngày 02/10/1945 - 02/10/2021)
   THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
   Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản
   Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
   Thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
   Thẩm định tính cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các giấy phép khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
   Thẩm định tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông của Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị
   Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết đề án “Khoanh định khu vực cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký, ngưỡng khai thác nước dưới đất và vùng bổ sung nhân tạo nước dưới đất; Lập danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
   Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại công ty may Hòa Thọ Đông Hà
   HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN