Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  12/19/2018 3:19:40 AM
 

Đường nước triều cao trung bình nhiều năm khu vực bờ biển tỉnh Quảng Trị hiển thị trên nền ảnh vệ tinh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 về việc Công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm tỉnh Quảng Trị. Đường triều cao trung bình nhiều năm tỉnh Quảng Trị do Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị thực hiện. Việc xây dựng đường triều cao thực hiện đúng theo quy định tại Điều 36 Nghị định 40/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Theo đó, Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm tỉnh Quảng Trị bao gồm:
         Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm tỉnh Quảng Trị là tập hợp 220 điểm có độ cao địa hình trùng với giá trị mực nước triều cao trung bình nhiều năm.
        Tập bản đồ, gồm 15 mảnh thể hiện đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm tỉnh Quảng Trị trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 được đo vẽ theo công nghệ ảnh số. Hệ tọa độ VN-2000, KTT 1080 múi 30.
       Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm là cơ sở để tỉnh Quảng Trị thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo./
                                                                                                           
Bài và ảnh: Hoàng Tây Đức (CCBĐ)