Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2019

Ngày cập nhật:  1/30/2019 4:24:33 AM
          Chiều ngày 25/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.
       Ngành Tài nguyên và Môi trường có ông Nguyễn Trường Khoa - Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở; các Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc, phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ 2018 và đề ra phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2019.

         Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động và phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh uỷ, chương trình công tác trọng tâm và nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trong đó công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện tốt; chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được nâng cao; kiểm soát hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; tích cực trong tham mưu công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết dứt điểm, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ông Nguyễn Thế Hiếu – Phó Giám đốc Sở trình bày bản báo cáo tổng kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra những giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý dứt điểm các vấn đề ô nhiễm môi trường, duy trì các tiêu chí môi trường ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng cường phối hợp giữa các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai…

Ông Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở thay mặt Lãnh đạo Sở tiếp thu ý kiến góp ý tại Hội nghị; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành cần triển khai ngay để tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2019 như: Tăng cường công tác lãnh đạo tại các đơn vị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đổi mới phương pháp tiếp cận, áp dụng cơ chế, chính sách; đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang các mục đích khác; triển khai đồng bộ, thống nhất từ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh về công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, hồ sơ địa chính trên hệ thống cơ sở dữ liệu đã xây dựng; tổ chức thẩm định, trình phê duyệt các hồ sơ môi trường, hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các ngành, UBND các huyện kiểm tra, xử lý khai thác trái phép khoáng sản; thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo Phương án được UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục phổ biến pháp luật, tổ chức hội thảo nhằm tuyền truyền về công tác biển, hải đảo và khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và các tổ chức trên địa bàn tỉnh; triển khai hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo

       Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường đạt được trong năm 2018. Kết quả đạt được của tỉnh Quảng Trị trong năm 2018 có đóng góp lớn của ngành tài nguyên và môi trường, đặc biệt một số nhiệm vụ trọng tâm từng bước được quan tâm giải quyết khá triệt để, tạo môi trường đầu tư, phát triển ngày càng tốt.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo Hội nghị
         Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường; làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai từ khâu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đẩy mạnh việc công khai, minh bạch các thông tin về đất đai; tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra những vụ việc đông người, phức tạp liên quan đến vấn đề tài nguyên môi trường…Đẩy mạnh thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản nhằm tăng thu cho ngân sách, tránh lãng phí, thất thoát tài nguyên và nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp.
Ông Hà Sỹ Đồng trao Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho Sở TN&MT Quảng Trị
        Trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 07 tập thể; tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018. 

Trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân
          Cũng tại Hội nghị, các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường ký giao ước thi đua 2019
                                         Bài: Hồng Cẩm; Ảnh: Đức Phương (VP Sở)