Chuyên mục: Quản lý đất đai

Hội nghị Giao ban công tác quản lý tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Ngày cập nhật:  7/24/2019 7:53:18 AM

        Ngày 19 tháng 7 năm 2019, tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía bắc, nhằm đánh giá kết quả đạt được; thảo luận, bàn các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
        Tham gia Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCHTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Tổng cục, các vụ, Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Lãnh đạo UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình; Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh khu vực phía bắc.


Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe các Tổng cục, các Cục, các Vụ thuộc Bộ báo cáo tóm tắt các tồn tại, vướng mắc tại Hội nghị khu vực phía nam và đề ra giải pháp khắc phục. Hội nghị đã nghe các địa phương nêu những tồn tại, bất cập, vướng mắc của từng địa phương và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, hướng dẫn.

Hội nghị đã nghe ý kiến kết luận, chỉ đạo Hội nghị của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, trong đó Bộ trưởng nhấn mạnh và yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ xây dựng một kho dữ liệu của ngành nhằm đăng tải toàn bộ các văn bản đã trả lời, hướng dẫn của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ cho các địa phương. Các địa phương truy cập để áp dụng thực hiện cho địa phương mình.
        Tại Hội nghị, Bộ trưởng cũng đã trao cờ thi đua cho các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường có thành tích xuất sắc trong năm 2018.


           Bộ trưởng trao cờ thi đua cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

 


           Bộ trưởng trao cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2018
                                                     Bài và ảnh: Lê Văn Điều