Chuyên mục: Quản lý đất đai

Hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Ngày cập nhật:  8/7/2019 9:08:52 AM

        Sáng ngày 01/8/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính Phủ và Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai năm 2019 chủ trì hội nghị.


Đồng chí Hà Sỹ Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đồng chí Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai năm 2019 quán triệt nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính các cấp, các ngành trong năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính Phủ và Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm: Diện tích các loại đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai năm 2013; đối tượng đang quản lý đất, trong đó, kiểm kê chi tiết các loại đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Tình hình sử dụng đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý sử dụng; đất do các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng; đất quốc phòng an ninh, đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.
       Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và tìm phương án giải quyết những khó khăng, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019 ở các ngành, các cấp như việc kiểm kê đất an ninh, quốc phòng; kiểm kê đất ngập nước ven biển và đặc biệt là vấn đề bố trí kinh phí cho công tác kiểm kê năm nay.

      Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019 Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Việc kiểm kê đất đai năm 2019 phải đánh giá được thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình biến động đất đai trong 5 năm qua của từng địa phương trong tỉnh; nhất là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất; làm rõ nguyên nhân hạn chế, tồn tại; đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật đất đai và các biện pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất để khắc phục hạn chế, tồn tại hiện nay, làm cơ sở cho việc hoạch định chủ trương, chính sách liên quan đến đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước giai đoạn 2021-2030.
         Một số hình ảnh tại hội nghị:


           Bài và ảnh: Văn Sơn (P.QLĐĐ)