Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2019

Ngày cập nhật:  10/9/2019 2:26:31 AM

         Thực hiện Văn bản số 05-CV/ĐUSTNMT ngày 10/01/2019 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ học tập Chuyên đề năm 2019; Hướng dẫn số 32-HD/BTG ĐUK ngày 15/02/2019 của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về hướng dẫn tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2019. Ngày 27/9/2019, Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05/CT-TW  gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về “Nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Toàn cảnh Diễn đàn
         Tham dự Diễn đàn có đồng chí Mai Xuân Dũng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, đồng chí Nguyễn Trọng Hữu, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm, đại diện các tổ chức đoàn thể, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên và đối tượng đảng.


Đ/c Mai Xuân Dũng, Bí thư Chi bộ phát biểu tại Diễn đàn
 
        Đây là một hình thức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn chi bộ. Thông qua diễn đàn, mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tự liên hệ, trao đổi, thảo luận, thẳng thắn nói lên thực trạng, trách nhiệm của Chi bộ, trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cũng như đưa ra các giải pháp trong thời gian tới. Trên tinh thần xây dựng và phát triển, nhiều ý kiến đã nói lên những biểu hiện suy thoái của đồng chí, đồng nghiệp cũng như tự nhận những khuyết điểm của mình khi tự mình soi vào những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa.


Tập thể Chi bộ Trung tâm Quan trắc TN&MT tham dự Diễn đàn năm 2019

         Kết thúc Diễn đàn, đồng chí Bí thư chi bộ ghi nhận những ý kiến phát biểu của cán bộ, đảng viên; đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Năm 2019, nhiệm vụ đặt ra rất khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết nội bộ, chi bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
                                                                                                           
  Bài: Quốc Tuyển, Ảnh: Thanh Huy (TTQT)

 

 

 

   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị viên chức và người lao động tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
   Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
   Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2021 với chuyên đề thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” – bằng hình thức trực tuyến
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
   Kỷ niệm 18 năm ngày Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị (16/9/2003 - 16/9/2021)
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động nhân Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh - liệt sĩ
   Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19
   Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2021
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid – 19”
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng"