Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Đoàn viên Thanh niên Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa năm 2019

Ngày cập nhật:  10/18/2019 4:12:41 AM

        Hiện nay, theo thống kê của Ủy ban Châu Âu, đến năm 2018 ước tính khoảng 8,3 tỷ tấn sản phẩm nhựa đã được sản xuất, 6,3 tỷ tấn nhựa trở thành rác thải và khoảng 5 tỷ tấn tích lũy ngoài môi trường và được chôn lấp. Hàng năm, tổng cộng khoảng 4,8 đến 12,7 triệu tấn chất thải nhựa xả vào đại dương.
      Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thư số 161/LĐCP ngày 25/4/2019; Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; Công văn số 5459/UBND-MT ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; Công văn số 3804/UBND-MT ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về tham mưu văn bản chỉ đạo giảm thiểu, giải quyết ô nhiêm môi trường do rác thải nhựa gây ra.

Đ/c Mai Xuân Dũng, Bí thư chi bộ, GĐ Trung tâm phát phiểu tại buổi hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa

Với tinh thần đó, Chi bộ, thủ trưởng đơn vị đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả phong trào và giao cho Chi đoàn Thanh niên làm đầu mối để triển khai thực hiện với khẩu hiệu: “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”. Tại buổi hưởng ứng, Chi đoàn Thanh niên triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào với các nội dung chính:

          - Tổ chức tuyên truyền thông qua nhiều hình thức khác nhau như mạng xã hội, trao đổi chuyên môn, trao đổi vào các dịp sinh hoạt dưới cờ sáng thứ 2 đầu tháng... nhằm nâng cao nhận thức về chống rác thải nhựa, nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại cơ quan đơn vị, tuyên truyền đến gia đình cán bộ nhân viên trong cơ quan;

          - Chọn và sử sụng chai đựng nước thủy tinh thay thế các chai nhựa dùng một lần tại Cơ quan;

          - Tổ chức vệ sinh, thu gom các sản phẩm nhựa đã qua sử dụng phục vụ cho công việc và sinh hoạt cá nhân (các loại chai, lọ), giấy loại tại Trung tâm.

          Phong trào chống rác thải nhựa là một trong những hoạt động thể hiện sự quyết tâm chung tay của đơn vị cùng toàn ngành tài nguyên và môi trường, tạo sự lan tỏa sâu, rộng trong mỗi một cán bộ, đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện giảm thiểu tối đa chất thải nhựa ra môi trường, góp phần xây dựng môi trường sống thân thiện vì sức khỏe cộng đồng./.

Đoàn viên thanh niên của Trung tâm hưởng ứng sử dụng chai thủy tinh thay thế các chai nhựa dùng một lần
                                                                     Bài và ảnh: Quốc Tuyển (TTQT)

 

 

   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị viên chức và người lao động tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
   Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
   Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2021 với chuyên đề thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” – bằng hình thức trực tuyến
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
   Kỷ niệm 18 năm ngày Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị (16/9/2003 - 16/9/2021)
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động nhân Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh - liệt sĩ
   Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19
   Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2021
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid – 19”
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng"