Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Hội thảo Lấy ý kiến hoàn thiện sản phẩm các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Ngày cập nhật:  12/4/2019 4:46:39 AM

        Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh về việc chủ trì triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, sau một thời gian triển khai thực hiện, ngày 29/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện sản phẩm các nhiệm vụ thuộc Chương trình.
     Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Hữu Nam, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu và các đồng chí đại diện các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.

Toàn thể hội thảo

        Ngày 31/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1670/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Theo đó, 63 tỉnh thành trực thuộc trung ương trên cả nước triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ đó là: (1) Xây dựng Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; (2) Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu; (3) Đánh giá khí hậu địa phương. Tại tỉnh Quảng Trị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 5244/KH-UBND ngày 11/11/2019. Đồng thời, Sở cũng đã phối hợp với Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu triển khai thực hiện 02 nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của tỉnh Quảng Trị” và Đánh giá khí hậu tỉnh Quảng Trị”. Đây là các nhiệm vụ lớn của địa phương nhằm xác định được các tác động của BĐKH từ đó cập nhật, xây dựng kế hoạch ứng phó với BĐKH có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh trong thời gian tới. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng là cơ sở để Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và Đánh giá khí hậu quốc gia.

Đ/c Nguyễn Hữu Nam –PGĐ SởTN&MT phát biểu khai mạc hội thảo Đ/c Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng -Viện Khoa học KTTV & BĐKH đại diện đơn vị tư vấn
phát biểu ý kiến

       Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 02 nhiệm vụ, các đại biểu cơ bản thống nhất với kết quả thực hiện đồng thời cũng đã tập trung thảo luận về trách nhiệm của các ngành trong công tác ứng phó với BĐKH, bổ sung danh mục các dự án ưu tiên của tỉnh trong giai đoạn tới, xem xét mức độ phù hợp của kịch bản BĐKH cũng như kết quả đánh giá diễn biến của khí hậu so với thực tế,…

Một số hình ảnh thảo luận tại hội thảo

 

        Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy tượng thủy văn cùng với đơn vị tư vấn tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa và tiếp tục bổ sung danh mục các nhiệm vụ ưu tiên của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030 nhằm đảm bảo kế hoạch hành động cũng như kết quả đánh giá khí hậu phù hợp và thiết thực với các ngành, địa phương trong tỉnh./.
                                                                                             
Bài: Mạnh Cường, Ảnh: Tây Đức (CCBHĐ)