Chuyên mục: Quản lý đất đai

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức các hoạt động ra quân đầu năm xuân Canh Tý 2020

Ngày cập nhật:  2/10/2020 7:44:41 AM
          Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao (Trong đó chỉ tiêu về số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đạt 400 tỷ đồng), ngay từ những ngày đầu năm xuân Canh Tý 2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức các hoạt động ra quân kiểm tra các công trình, dự án trên địa bàn thành phố Đông Hà do Trung tâm làm chủ đầu tư.

Xác định năm 2020 là năm kết thúc của kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020, tạo tiền đề cho giai đoạn đầu tư trung hạn 2021-2025, là năm có nhiều quy định pháp luật thay đổi và bắt đầu có hiệu lực như Luật Đầu tư công, Nghị định, Thông tư về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, các chế độ chính sách về định mức, đơn giá.. Vì vậy, Lãnh đạo Trung tâm đã yêu cầu các phòng chuyên môn cần bám sát kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm để đề ra các giải pháp thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời yêu cầu mỗi một cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định của pháp luật để áp dụng có hiệu quả vào công việc.

 (Lãnh đạo Trung tâm kiểm tra các công trình, dự án)

Ngoài các hoạt động chuyên môn, BCH Công đoàn CSTV Trung tâm còn tổ chức dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) để giáo dục sâu sắc truyền thống anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ và thăm hỏi động viên các gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan điều kiện nhà ở xa.

 (BCH Công đoàn CSTV tổ chức dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn)

                                                                  (Ảnh: Khuất Ngọc Minh; Tin bài: Lê Quang Mẫn)