Chuyên mục: Quản lý đất đai

Tình hình thực hiện đề án “Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  2/20/2020 8:04:46 AM

         Nhằm kiểm tra tình hình thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” ngày 11/02/2020 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh.


Đ/c Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai

Sau khi nghe đồng chí Võ Văn Nam - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai báo cáo tình hình hoạt động, tiến độ thực hiện Đề án, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, lãnh đạo các Sở đã tham gia ý kiến để giúp Văn phòng Đăng ký đất đai tháo gỡ khó khăn.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Hà Sỹ Đồng đã ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian qua và chia sẻ với những khó khăn của đơn vị đang gặp phải. Mong muốn rằng trong thời gian tới Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa những mặt mạnh, cố gắng giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, phục vụ người dân, doanh nghiệp đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các Sở ngành liên quan, UBND các huyện quan tâm giúp Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ý kiến đóng góp của lãnh đạo các Sở tại cuộc họp, đồng chí Võ Văn Nam chân thành cảm ơn sự quan tâm của UBND tỉnh, các Sở ngành đối với đơn vị trong thời gian qua, xem đây là động lực để đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao./.
                                                                                                      Bài và ảnh: Văn Chung (VPĐK)