Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Đại hội Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày cập nhật:  3/30/2020 4:08:16 AM

        Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 22/11/2019 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường “về Kế hoạch Đại hội Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025”, được sự đồng ý của BTV Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 25/3/2020, Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn đã tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
      Dự, theo dõi và chỉ đạo Đại hội có đ/c Nguyễn Hữu Nam - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Đại hội còn có đại diện BCH Công đoàn cơ sở thành viên, đại diện BCH Chi Đoàn Văn phòng Sở và toàn thể đảng viên trong Chi b
ộ.


Đ/c Nguyễn Vĩnh An - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng trình bày báo cáo chính trị của BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã được nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Báo cáo kiểm điểm của Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; các tham luận của đảng viên với các chủ đề “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng về đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên”, "Phát huy vai trò của Đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ” và tham luận “Giải pháp tăng cường công tác tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo”.

       Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV lãnh đạo, chỉ đạo Chi cục, các tổ chức đoàn thể và toàn thể các cán bộ, công chức đơn vị nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức và đã đạt được những kết quả quan trọng trong lĩnh vực quản lý về biển, hải đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Các chính sách quan trọng về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đã được ban hành, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Nhận thức của người dân về bảo vệ tài nguyên môi trường biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được nâng lên rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ được tăng cường, 100% cán bộ, công chức được học tập các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hàng năm, Chi bộ đều đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 03 đảng viên mới. Các tổ chức Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục, Chi đoàn hàng năm đều đạt vững mạnh, xuất sắc. Tuy nhiên, lĩnh vực biển, hải đảo và khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu là lĩnh vực mới, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ trung ương đến cơ sở còn chưa đầy đủ, chưa được đầu tư các trang thiết bị để quản lý, đội ngũ cán bộ còn thiếu. Do đó, vẫn còn nhiều khó khăn trong việc triển khai các nhiệm vụ.


Đ/c Nguyễn Hữu Nam - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thường xuyên nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới nội dung sinh hoạt, gắn với sinh hoạt các chuyên đề; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới; xây dựng đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 có tính kế thừa, chuyển giao; tinh thần đoàn kết nội bộ cao; năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; công tác chuẩn bị tổ chức và tiến hành Đại hội đạt yêu cầu, theo nội dung kế hoạch chỉ đạo.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Hữu Nam đề nghị từng đồng chí trong Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, năng động sáng tạo, vượt khó; tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng; động viên đảng viên, công chức ra sức học tập, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, tiêu biểu gương mẫu về mọi mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ khóa mới ra mắt tại Đại hội

 

Tại Đại hội Chi bộ đã thảo luận, thống nhất cho ý kiến bầu trực tiếp chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ; kết quả đồng chí Nguyễn Vĩnh An được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Hùng Trí giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. 

Qua một buổi làm việc, Đại hội Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp, trong bầu không khí vui vẻ, dân chủ, đoàn kết và nhất trí cao.
        Một số hình ảnh tại Đại hội:

Chụp ảnh lưu niệm

Một số hình ảnh thực hiện nhiệm vụ của Chi cục giới thiệu tại Đại hội

                                                                                                                                                Bài: Phan Lương, Ảnh: Mạnh Cường (CCBĐ)