Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày Nước thế giới” (22/3), “Ngày Khí tượng thế giới” (23/3) và “Giờ Trái đất” năm 2020

Ngày cập nhật:  4/1/2020 4:08:55 AM

          Năm 2020, Liên Hợp Quốc chọn chủ đề của “Ngày Nước thế giới” là “Nước và Biến đổi khí hậu” và chủ đề của “Ngày Khí tượng thế giới” là "Khí hậu và Nước" với khẩu hiệu "Đong đếm từng hạt mưa - Chắt chiu từng giọt nước". Những chủ đề này cho thấy, tài nguyên nước và khí hậu luôn có mối quan hệ hữu cơ lẫn nhau. Cụ thể, biến đổi khí hậu dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra ngày càng thường xuyên và khó dự đoán, làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tài nguyên nước mặt và nước ngầm. Khí hậu và Nước cùng là các yếu tố trọng tâm của các mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai.


       Cũng trong tháng 3, một hoạt động khác có ý nghĩa lớn và sức lan tỏa cao trong cộng đồng là sự kiện “Giờ Trái đất”. Năm 2020, “Giờ Trái đất” được diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2020 bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện. Khác với mọi năm, “Giờ Trái đất” năm 2020 chuyển trọng tâm từ "Biến đổi khí hậu" sang "Mất đa dạng sinh học" với khẩu hiệu “Hãy thay đổi hành vi tiêu dùng vì một hệ sinh thái khỏe mạnh” qua đó kêu gọi các chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hành động nhằm đảo ngược những tác động tiêu cực đối với đa dạng sinh học. Các hoạt động trong chiến dịch năm nay nhằm thúc đẩy những sáng kiến thay đổi hành vi tiêu dùng như tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và không tiêu thụ động vật hoang dã.


        Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của đơn vị, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian từ 20/3 đến 31/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan và địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hưởng ứng “Ngày Nước thế giới”, “Ngày Khí tượng thế giới” và chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2020. Thông qua các hoạt động tuyên truyền này nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc bảo vệ tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu cũng như vai trò hoạt động khí tượng thủy văn đối với việc phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, phát triển kinh tế- xã hội; nâng cao ý thức về sử dụng tiết kiệm điện, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh./.
        Một số hình ảnh tuyên truyền:                                                                                                   
Bài: Mạnh Cường (CCBĐ), Ảnh: Văn Thuần (P.KS)