Chuyên mục: Quản lý đất đai

Họp bàn triển khai thực hiện các nội dung thuộc Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  5/8/2020 3:47:25 AM
            Ngày 5 tháng 5 năm 2020, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức buổi làm việc nhằm triển khai thực hiện gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Cam Lộ, huyện Đakrông và huyện Hướng Hóa thuộc Dự án VILG tỉnh Quảng Trị theo các hợp đồng đã ký kết. Tham dự buổi làm việc có đại diện các nhà thầu và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị.

Đ/c Nguyễn Thế Hiếu - PGĐ Sở TN&MT, Giám đốc Ban chủ trì buổi làm việc

         Dự án VILG tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 với mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân; hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẽ thông tin đất đai với các ngành có liên quan, người dân và doanh nghiệp. Từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch công tác quản lý đất đai thông qua việc đồng bộ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.

          Nội dung của dự án bao gồm các hợp phần: tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu và hỗ trợ quản lý dự án. Dự kiến khi hoàn thành, Dự án sẽ xây dựng hoàn chỉnh và vận hành đồng bộ hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đầu tư tảng thiết bị đồng bộ, hiện đại, đồng thời sẽ tích hợp và đưa vào vận hành, khai thác toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai của các đơn vị cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

          Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Hiếu - Phó Giám đốc Sở TN&MT, Giám đốc Ban quản lý Dự án VILG đã trao đổi một số thông tin cập nhật liên quan đến dự án, đề nghị các nhà thầu lập kế hoạch triển khai thi công, việc phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện các hạng mục công việc, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các nội dung theo hợp đồng ký kết cũng như tiến độ của dự án đã đề ra.


Đại diện đơn vị thực hiện trao đổi tại buổi làm việc

        Trao đổi về việc thực hiện các nội dung của dự án, đại diện nhà thầu đã nêu ra một số khó khăn trước mắt trong việc thu thập các cơ sở dữ liệu đầu vào, về hệ thống phần mềm vận hành cơ sở dữ liệu và đề xuất việc phối hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện. Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai đã trao đổi về một số khó khăn trong quá trình lưu trữ tài liệu hiện có, về hạ tầng công nghệ thông tin để vận hành cơ sở dữ liệu khi bàn giao và cách thức phối hợp với các nhà thầu trong thời gian sắp tới.


Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trao đổi tại buổi làm việc

 

        Kết luận buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Ban quản lý Dự án VILG đề nghị các đơn vị tư vấn chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để thống nhất phương pháp phối hợp, đồng thời đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh quan tâm, chỉ đạo các Chi nhánh trực thuộc phối hợp với các nhà thầu thi công để thực hiện đầy đủ các hạng mục theo thiết kế kỹ thuật đã phê duyệt và đảm bảo tiến độ để hoàn thành dự án theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
                                                                                                                   
 Bài và ảnh: Đức Phương (VP Sở)