Chuyên mục: Quản lý đất đai

Tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2020

Ngày cập nhật:  5/25/2020 8:59:06 AM

          Thực hiện Công văn số 351/STNMT-VP ngày 11/02/2020 và Công văn số 600/STNMT-VP ngày 05/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị về việc tuyển dụng viên chức, trong 02 ngày mồng 09, 10/5/2020 Văn phòng Đăng ký đất đai đã tổ chức thực hiện việc tuyển dụng 46/50 chỉ tiêu viên chức (04 chỉ tiêu không có người đăng ký dự tuyển) theo đúng quy trình, quy định về tuyển dụng viên chức.

Xác định công tác tuyển dụng viên chức là khâu đầu tiên, có tính quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực của mỗi cơ quan trong hệ thống chính trị nói chung và đối với Văn phòng Đăng ký Đất đai nói riêng. Chính vì vậy, Văn phòng Đăng ký đất đai luôn coi trọng việc tổ chức thi tuyển viên chức để lựa chọn những người có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

         Từ khi thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức kỳ xét tuyển với quy mô lớn nhất. Do vậy Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai đã hết sức quan tâm và đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ việc thành lập Hội đồng xét tuyển; ban sát hạch; ban xét duyệt hồ sơ; ban giám sát; việc ra đề, niêm phong đề, bảo mật đề, đáp án và thang điểm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Cụ thể, xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm và đã xác định được 75 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2.

         Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng tuyển dụng đã hoàn thành công tác xét tuyển viên chức với 46 chỉ tiêu/74 thí sinh tham dự. Hiện Hội đồng tuyển dụng đã công bố kết quả xét tuyển, danh sách 46 thí sinh dự kiến trúng tuyển các vị trí và đang hoàn thiện hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả trúng tuyển của các thí sinh.

         Đợt tuyển dụng này là dịp để Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, đánh giá toàn diện trình độ hiểu biết, năng lực chuyên môn của cán bộ; phát hiện, bổ sung vào lực lượng lao động những nhân tố mới theo vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để thực hiện ngày một tốt hơn nhiệm vụ được giao./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TÁC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020:


Đ/c Nguyễn Trường Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự khai mạc kỳ xét tuyển viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai

                                                                                                                                                                 Bài và ảnh: Lê Thắng, Tất Tính (VPĐK)