Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Hội thảo lấy ý kiến Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  5/29/2020 4:39:27 AM

      Thực hiện nhiệm vụ: “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 và trên cơ sở Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 16/4/2019, trong 3 ngày 14, 15 và 22/5/2020, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn đã phối hợp với Viện Nghiên cứu biển và hải đảo tổ chức hội thảo lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, địa phương có biển và cộng đồng dân cư đối với chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị.  
     Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Hữu Nam, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Hùng Trí, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn; đồng chí Nguyễn Lê Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu biển và hải đảo; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, xã, thị trấn có biển; các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng dân cư ven biển.


Đ/c Nguyễn Hữu Nam – Phó Giám đốc Sở chủ trì hội thảo

Các đại biểu đã được nghe đại diện Viện nghiên cứu biển và hải đảo trình bày các nội dung liên quan về chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển, mục tiêu cũng như khoảng cách về chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển tại địa phương.

Lấy ý kiến các Sở, ban, ngành

Đơn vị tư vấn cũng đã đánh giá, đề xuất được chiều rộng ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên cơ sở danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển được phê duyệt và theo ba tiêu chí: khu vực có hệ sinh thái, cảnh quan tự nhiên vùng bờ quan trọng cần bảo vệ; khu vực có nguy cơ bị xói lở cao; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. Từ đó đề xuất 3 đường ranh giới trong hành lang bảo vệ bờ biển, bao gồm: Đường ranh giới nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Đường ranh giới nhằm bảo vệ cảnh quan tự nhiên vùng bờ; Đường ranh giới nhằm bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

Lấy ý kiến tại huyện Triệu Phong, Hải Lăng

Lấy ý kiến tại huyện Gio Linh

Lấy ý kiến tại huyện Vĩnh Linh


Tại các buổi hội thảo, đại diện các Sở, ban, ngành và các địa phương có biển đã trao đổi, thảo luận và thống nhất cao việc xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh hết sức cần thiết. Các đại biểu cũng thống nhất lấy ranh giới đường quốc phòng kéo ra làm ranh giới xác định chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển của Quảng Trị. Bên cạnh đó, các Sở, ban ngành liên quan cũng đề nghị đơn vị tư vấn và Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành ra soát lại các dự án đang triển khai trong hành lang bảo vệ bờ biển để việc xác định chiều rộng mà sau này là căn cứ để cắm mốc giới hành lang không ảnh hưởng đến hoạt động của các dự án trong quá trình hoạt động.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn cùng với đơn vị tư vấn tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển, gửi các Bộ, ngành liên quan để góp ý. Đồng thời, đưa dự thảo báo cáo này lên trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến nhằm đảm bảo chiều rộng, ranh giới phù hợp và thiết thực với lợi ích toàn xã hội, đảm bảo tiến độ và yêu cầu.
                                                                                                             
 Bài và ảnh: Tây Đức (CCBĐ)