Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2016

Ngày cập nhật:  1/16/2017 7:37:40 AM

      Thực hiện Nghi định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, ngày 11/01/2017, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức nhằm tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ và giao ước thi đua năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trường Khoa - Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Lê Văn Điều - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở TN&MT cùng toàn thể cán bộ, công chức của Chi cục.

alt

               Đồng chí Nguyễn Vĩnh An – Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục
            báo cáo kết quả công tác và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017

      Lãnh đạo, đại diện BCH Công đoàn cơ sở thành viên của Chi cục đã trình bày các báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về biển, hải đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu năm 2016 và phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của đơn vị. Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Nghị Quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2016, nội dung phong trào thi đua năm 2017 và đồng chí Vũ Mạnh Cường  báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
      Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và phân tích các kết quả đạt được cũng như những tồn tại vướng mắc, khó khăn cần khắc phục, từ đó đưa ra các phương hướng và giải pháp để thực hiện tốt đối với công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực biển, hải đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trong những năm tới.
       Ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của cán bộ, công chức Chi cục trong năm 2016, đồng chí Nguyễn Trường Khoa - Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT đề nghị toàn thể cán bộ, công chức Chi cục bám sát chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Tiếp tục tăng cường đoàn kết, phối hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đẩy mạnh phong trào thi đua trong cơ quan, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2017.

alt

                         Đồng chí Nguyễn Trường Khoa – Bí thư Đảng ủy,
           Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

       Đồng thời đồng chí nhấn mạnh: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Khí tượng thủy văn đã có hiệu lực thi hành, vì thế cần tập trung nghiên cứu, đưa ra phương hướng cũng như các giải pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác quản lý nhà nước về biển, hải đảo và khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh từng năm và từng giai đoạn. Đối với các nhiệm vụ còn chồng chéo giữa Chi cục Bảo vệ môi trường và Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn, Lãnh đạo Sở sẽ xem xét và điều chỉnh để phù hợp với quy định chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.
      Hội nghị đã tổng kết phong trào thi đua và trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017; Tổ chức ký cam kết thi đua giữa các phòng chuyên môn của Chi cục.
                                    Bài:Phan Thị Lương, Ảnh: Vũ Mạnh Cường (CCBHĐKTTV)